Planering matematik v 45-50

 

Matematik åk 4, Geometri v 45 – 50

 

Skolans uppdrag

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.

 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att prova egna idéer och lösa problem.

 

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

 

Syfte

Utbildningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

 

 

Centralt innehåll

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd med vanliga måttenheter. Mätning med användning av nutida och äldre metoder.

 

Kunskapskrav

 • Eleven kan använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla rutinuppgifter inom geometri samt samband och förändring med resultat.
 • Eleven har kunskap om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt.

 

 

Du ska kunna:

 • känna till några mått som man använde förr tex. tum, fot, aln och famn
 • mäta och rita sträckor
 • uppskatta (gissa) olika sakers mått
 • växla mellan olika längdenheter
 • namn och egenskaper på några geometriska objekt
 • rita rektanglar, kvadrater och trianglar
 • räkna ut omkretsen på en figur

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda mått som användes förr
 • mäta och rita sträckor
 • uppskatta olika mått
 • växla enheter
 • känna igen och rita olika geometriska figurer
 • räkna ut en omkrets på en figur

 

Undervisningen

Vi kommer att ha genomgångar och jobba i boken. Vi kommer att spela olika spel, mäta och jobba i grupper och enskilt med t ex mätning och rita olika geometriska figurer.

Vi kollar av mellan varven med individuella jobb som visar att/om du lärt dig.

 


Hoppa till verktygsfältet